Blij en trots ben ik dat ik sinds Juli 2018 het keurmerk van het APDT-BeNe mag dragen en vermelden.

Dit keurmerk staat ervoor dat er bij hondenschool Dog 2 Balance positief wordt getraind en dat de lessen op een verantwoorde manier gegeven worden. Ik zal hieronder het beoordelingsformulier plaatsen zodat je weet waar zoal opgelet is geworden.

Beoordelingsformulier voor aanvraag lidmaatschap APDT-BeNe

 

Naam instructeur: 

Adres: ____________Marie Jeanne Dreiszen_____________________________________

Postcode en plaats: ____Stein___________________________________

Telefoon: ____________info@dog2balance.nl___________________________________

 

Trainingstechnieken:

 1. Zijn de gebruikte trainingstechnieken hondvriendelijk en ondwangmatig?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Uitsluitend positief gewerkt

 1. Worden de trainingstechnieken op de correcte manier toegepast, de oefeningen op de juiste manier opgebouwd en bekrachtigers op de juiste wijze gebruikt?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Ja prima op maat voor de verschillende combinaties

 1. Zit er een duidelijke opbouw in de les in zijn totaliteit; d.w.z. is er voldoende afwisseling tussen passieve en actieve onderdelen?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Prima afwisseling actief en passief. Cursisten kwamen voldoende aan bod.

 1. Wordt er op de juiste manier gebruik gemaakt van hulpmiddelen en voldoen deze aan de criteria van veilig en aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode van de APDT?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Uitsluitend halsbanden en tuigjes.

 1. Worden de eigenaars, indien nodig, duidelijk genoeg geïnformeerd over het gebruik van eventuele hulpmiddelen?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: In algemeen goed. Zou graag gezien hebben dat cursist die voor eerst met een jachtlijntje (overigens niet slippend) kwam, geïnformeerd zou worden over gebruik.

 1. Blijkt uit het geheel dat de instructeur voldoende achtergrondkennis heeft  van trainingstechnieken en hondengedrag om de juiste instructies en adviezen te geven.

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Marie Jeanne geeft blijk van goede kennis van moderne inzichten

 1. Voldoet het gebruikte cursusmateriaal aan de criteria zoals beschreven in de gedragscode

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: NVT

Instructievaardigheden:

 1. Worden de oefeningen voldoende duidelijk uitgelegd?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: prima uitleg, met nadere uitleg op maat per combinatie

 1. Bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen (a) en worden deze naar behoren beantwoord (b)?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: (a) Ja, cursisten worden actief uitgenodigd tot het stellen van vragen

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: (b) Duidelijke beantwoording

 1. Worden de handelingen van de cursisten waar nodig voldoende en op de juiste manier bijgestuurd?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Prima begeleiding

 1. Toont de instructeur begrip voor individuele verschillen tussen zowel de eigenaars en de honden en past hij zijn gedrag hier op aan?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Ja, cursus wordt op maat aangepast voor de betreffende combinatie

 1. Wanneer er spanningssituaties ontstaan tijdens de les, worden deze op de juiste manier opgelost?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Niet van toepassing. Ontspannen en prettige sfeer

 1. Is de situatie tijdens de les voldoende overzichtelijk/controleerbaar?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Ja, kleine groep (4) en afgesloten terrein

Algemeen:

 1. Groepsgrootte: kregen alle cursisten voldoende individuele aandacht?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: Kleine groep waardoor aandacht geborgd is

 1. Atmosfeer: was er een vriendelijke atmosfeer tijdens de les, hadden de eigenaars en honden plezier in de les?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: prima werksfeer. Ontspannen en vriendelijk

 1. Veiligheid: is de trainingslocatie veilig voor mens en hond?

X voldoende         onvoldoende

Toelichting: prima mooi terrein